Barn og ung

BEMÆRK, WWW.SMUKTLIV.DK OPDATERES IKKE LÆNGERE

Er du barn/ung?

 

Rådgivning og behandling

 

SISO

Har du været udsat for seksuelle overgreb? Eller har du mistanke om overgreb? Så ring på tlf. 20 77 11 20:

 

Mandag-onsdag: Kl. 9.30 til 15.00

 

Torsdag: Kl. 9.30 til 18.00

 

Fredag: Kl. 9.30 til 13.00

 

 

Telefonen besvares af SISO (Social Indsats mod Seksuelle Overgreb). Det er voksne mennesker, som er vant til at tale med børn og unge. De kan hjælpe dig og henvise til hvor du får hjælp og behandling. Voksne kan også ringe og få henvisninger til, hvad de skal gøre ved mistanke om overgreb mod børn og unge.

 

 

http://www.siso-boern.dk/Om_SISO/Om_SISO.aspx

 

Børnenettet

Børns Vilkårs site for børn, hvor du kan benytte chatten, brevkassen og BørneTelefonen. Ring gratis på 116 111 mandag til torsdag kl. 12-21 og fredag kl. 12 til 19. Fremover udvides telefontiderne på Børnetelefonen og der bliver også mulighed for kontakt via Facebook og Twitter. Læs mere om tiltaget her

 

http://boernenettet.dk/

 

Ombudsmandens Børnekontor

Børnekontoret er både for børn og voksne. Som barn kan du klage over noget, du selv har oplevet. Som voksen kan du klage på vegne af et barn.

 

Du kan for eksempel klage til børnekontoret, hvis du mener, at en offentlig myndighed ikke har fulgt reglerne, eller hvis en myndighed har givet dig en dårlig behandling. Du kan også klage over private institutioner for børn.

 

Børnekontoret tager ud og besøger steder, hvor børn bor, hvis de ikke bor hos deres forældre. Det kan for eksempel være plejefamilier og døgninstitutioner.

 

Børnekontoret har ikke lov til at blande sig i hvad som helst. Børnekontoret hører under Folketingets Ombudsmand, og det er loven om ombudsmanden, der bestemmer, hvilke klager ombudsmanden kan tage stilling til.

 

Tlf. 3313 2512

 

Telefonisk ekspeditionstid

Mandag-torsdag 9.00-16.00Fredag 9.00-15.00

 

Personlig henvendelse

Mandag-fredag 10.00-14.00

 

Folketingets Ombudsmand, Gammeltorv 221457 København K

 

http://boernekontoret.ombudsmanden.dk/

 

Børneinfo

På dette link finder du steder, hvor du som barn/ung kan opsøge hjælp, hvis du har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb.

 

http://www.boerneinfo.dk/f%C3%A5+hj%C3%A6lp/vold+og+overgreb

 

Aarhus Kommunes Rådgivningscenter

Rådgivningscentrets målgruppe er børn, unge og familier med svære psykiske problemer, samt børn og unge, som er personlighedsmæssigt truet i deres udvikling og tilknytning.

 

Rådgivningen har særligt fokus på børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb eller andre voldsomme overgreb, samt børn og unge, der har været udsat for markante tab eller har tanke- og handlemæssige problemer. Der arbejdes også med børn og unge, der udsætter andre børn eller unge for seksuelle krænkelser.

 

Læs mere på dette link:

 

http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Hjaelp-til-familier/Familier-i-problemer/Traumatiske-haendelser.aspx

 

Projekt Lysning for børn og unge ml. 6 og 18 år

Projekt Lysning er et gratis tilbud om psykologisk gruppebehandling til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb (incest, voldtægt og blufærdighedskrænkelser). Børn og unge i Københavns Kommune og andre sjællandske kommuner kan deltage gratis i projektet.

 

http://www.projektlysning.dk/

 

Sex-linien

Telefonisk rådgivning til unge. Du kan ringe til Sexliniens telefonrådgivning med dine spørgsmål om sex, seksualitet, prævention, sexsygdomme og abort.

 

- Du er fortsat anonym – de kan ikke se dit telefonnummer

 

- Du betaler kun almindelig telefontakst

 

- Sexliniens telefonrådgivning er åben alle hverdage kl.15-17.

 

Du skal ringe på telefon 70 20 22 66.

 

www.sexlinien.dk

 

Kontakten, Esbjerg

 

Dette gratis tilbud til børn og unge, er til dem der:

 

- er fra 10 til 20 år

 

- har mistet en far, mor eller en anden nærtstående person

 

- har en psykisk syg far eller mor

 

- oplever misbrug i sin familie

 

- er kommet i klemme ved sine forældres skilsmisse

 

- oplever sig klemt mellem to kulturer

 

- bliver mobbet i skolen / af kammeraterne - og i det hele taget synes at livet er svært

 

Kontakten har e-brevkasse, tlf.rådgivning og samtalegrupper.

 

http://www.kontakten-bu.dk/

 

Retten til mig

Red Barnet og Sex & Samfund er bekymrede over unges ringe kendskab til basale seksuelle rettigheder. En ny hjemmeside skal være med til at give de unge større kendskab til deres rettigheder – og få dem til at bruge dem.

 

Alt for mange unge kender ikke deres seksuelle rettigheder. De ved ikke, at de har ret til selv at bestemme over deres egen krop og selv at vælge deres egen kæreste.

 

En ny rundspørge fra Sexlinien for Unge viser, at 31 procent af de unge ikke kender deres basale seksuelle rettigheder, og yderligere 21 procent svarer, at de måske kender rettighederne.

 

Det er bekymrende tal, mener Sex & Samfund og Red Barnet, der lancerer undervisningsmaterialet www.rettentilmig.dk, der skal give de unge bedre kendskab til deres rettigheder.

 

Center for børn udsat for overgreb

Center for børn udsat for overgreb er et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Retsmedicinsk Institut i Århus og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby. De har fælles lokaler, hvor undersøgelse og behandling af børn udsat for overgreb kan foregå.

 

Ved overgreb mod børn er en hurtigt og koordineret indsats nødvendig - både af hensyn til barnet i den akutte situation og af hensyn til en eventuel straffesag. Læs mere her

 

http://www.skejby.dk/afdelinger/b%c3%b8rneafdeling+a/center+for+b%c3%b8rn+udsat+for+overgreb

 

Team for seksuelt misbrugte børn

På Rigshospitalet har man et tværfagligt team, hvor familier med seksuelt misbrugte børn fra hele landet kan henvende sig for råd og vejledning.

 

Ved mistanke om at et barn bliver eller har været udsat for et seksuelt overgreb, kan man kontakte Team for Seksuelt Misbrugte Børn og få råd og vejledning. Sekretariatet kan kontaktes på telefonnummer: 35 45 39 84, hvor man kan få rådgivning af den socialrådgiver eller psykolog, der har vagt.

 

Team for Seksuelt Misbrugte Børn yder desuden specialiseret rådgivning og vejledning til fagfolk og professionelle:

 

•Telefonrådgivning ved professionelles mistanke om overgreb

 

•Supervision til involverede behandlere og andre fagfolk

 

•Information til andre instanser (fx politi, retsmediciner)

 

http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Enheder+paa+tvaers/Team+for+Seksuelt+Misbrugte+Boern/

 

Børnebisidder

En børnebisidder hos Børns Vilkår i Valby er et gratis tilbud til dig, som er barn eller ung, og som har brug for en voksen, der kan støtte dig, når du skal til møder i kommunen. En børnebisidder er en voksen med et godt kendskab til lovgivningen og børns rettigheder, som kan rådgive og vejlede dig gennem et sagsforløb.

 

Børnebisidderen tager med og støtter dig til møder i kommunen eller hos andre myndigheder og sikrer, at du bliver hørt, og at dine rettigheder bliver respekteret. Ring og hør mere mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15 på 35 55 55 59.

 

http://boernsvilkaar.dk/BorneTelefonen/Temaer/~/link.aspx?_id=6B725C894F48470D9657D7D60496F813&_z=z

 

Seksuelle overgreb mod handicappede

Handicappede er en udsat gruppe for seksuelle overgreb, idet de f.eks. har kommunikationsbesvær og ikke direkte kan forklare, hvad der er sket. På denne hjemmeside står der vældig meget god information omkring overgreb mod handicappede. Desuden er der også uddybende videoer med udtalelser fra fagpersoner.

 

www.forebygovergreb.dk

 

sigdetbare.dk

Servicestyrelsen har i samarbejde med København, Hjørring og Århus kommune lavet kampagnen "Sig det bare". Kampagnen har til formål, at få børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb, at fortælle det til én de stoler på. De 3 kommuner tilbyder gratis gruppeforløb, hvor børn og unge kan lære at takle problemerne der kan opstå efter et overgreb.

 

www.sigdetbare.dk

 

Tværs DR

Tværs er en rådgivningsportal for unge. De giver ikke direkte rådgivning, men hjælper dig med at finde den hjælp, der passer til dit problem hos et af landets rådgivningssteder.

 

http://www.dr.dk/tvaers/rådgiv​ning

 

Unge-Rådgivningen, Roskilde

Gratis og anonym rådgivning til unge ml. 12 og 20 år. Du kan bruge Unge-Rådgivning:

 

- hvis du har brug for, at en voksen og ansvarlig person lytter til dig

 

- hvis du har brug for råd og vejledning.

 

Du kan vælge at være anonym.

 

Hos Unge-Rådgivning tilbydes du op til 3 gratis samtaler. Hvis du herefter ønsker det, kan du komme i et coaching-forløb, som du selv betaler et symbolsk beløb for (dvs. et beløb som er tilpasset din økonomi).

 

Emnerne, som i kan tale om kan f.eks. være: ensomhed, seksualitet/ homoseksualitet, alkohol/stoffer, spiseforstyrrelser, voldelige eller seksuelle overgreb, incest (seksuelle overgreb i familien), dit familieliv, dit hverdagsliv, skoletræthed, venner/kliker, mobning, bander, gruppepres, stress, mindreværd og alle andre emner, som er vigtige for dig.

 

Alt du skal gøre er at skrive til: love4U@devah.dk

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , så finder vi en tid til dig hurtigst muligt.

 

Hvis du vil, kan du skrive til os, hvad du gerne vil tale om - men det er ikke et krav. Du kan også selv vælge, om du vil skrive dit navn eller om du vil være anonym.

 

Unge-Rådgivnings adresse er:

 

Ringstedgade 32A, 1. sal, 4000 Roskilde (indgangen finder du på bagsiden af huset)

 

Se mere information på hjemmesiden

 

http://www.devah.dk/component/content/article/63.html

 

Voldtægt

Er du blevet tvunget til sex, eller kender du én, der er det? Her finder du information og gode råd.

 

http://www.voldtaegt.dk

 

Cyberhus.dk

Cyberhus.dk er en online chatrådgivning, der yder professionel rådgivning til børn. Der er forskellige brevkasser, bl.a. også vedr. seksuelle overgreb, hvor du anonymt kan søge råd ved en voksen.

 

www.cyberhus.dk

 

BørneTelefonen (Børns Vilkår)

Ring gratis og anonymt til BørneTelefonen på 116 111

 

BørneTelefonen er åben alle hverdage fra kl. 11-23 og i weekenden fra kl. 11-19.

 

BørneTelefonen er din telefon! Den er oprettet for at give dig mulighed for at få gode råd eller en at snakke med - helt gratis. Alle børn og unge kan ringe til BørneTelefonen på 116 111.

 

http://www.bornetelefonen.dk/raadgivning/BorneTelefonen.aspx

 

Børne- og UngeChatten (Børns Vilkår)

BørneChatten og UngeChatten er en anonym rådgivning, hvor børn og unge kan chatte med en voksen rådgiver.

 

Chatrådgivningerne er normalt åben alle hverdage fra kl. 11-23 og lørdag fra 13-17. Chatsamtalerne varer typisk mellem ½ og 1 time. Målet er, at holde samtalerne på under 1 time.

 

I en forsøgsperiode udvider Børns Vilkår med UngeChatten, som er åben i samme tidsrum som BørneChatten.

 

http://www.bornetelefonen.dk/raadgivning/Basechat.aspx

 

Hæfte om børns sociale liv på nettet

Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd, har i samarbejde udarbejdet et nyt hæfte, der sætter fokus på, hvad man som forælder skal være opmærksom på, når ens børn begynder at have et socialt liv på nettet.

 

Hæftet er primært udarbejdet til forældre, men kan blandt andet også bruges af lærere, som kan dele det ud på forældremøder og give inspiration til konstruktive debatter om emnet. På den måde kan det give mulighed for et godt forældresamarbejde.

 

http://www.redbarnet.dk/Nyhed.aspx?ID=25&Action=1&NewsId=765&PID=54

 

 

Tilbage til oversigten over links

©2010-2018 Pernille Gyldensøe

All rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Pernille Gyldensøe