Støttecentre til voksne

Støttecentre til voksne

 

Der findes flere frivillige støttecentre rundt omkring i landet. Nogen yder professionel rådgivning af uddannet personale (Psykologer, psykolog-studerende, socialrådgivere m.m.) og andre tilbyder erfaringsbaseret rådgivning (Voksne mennesker der selv har været udsat for seksuelle overgreb).

 

De fleste yder telefonisk rådgivning og du kan sagtens ringe anonymt til et center, der ikke ligger geografisk tæt på dig selv. Andre centre yder personlig rådgiving, terapigrupper og selvhjælpsgrupper.

 

Desuden er der en række andre hjælpe-organisationer og hjemmesider, der kan være relevante at opsøge i forbindelse med problematikker om seksuelle overgreb.

 

Støttecentre til voksne (Sjælland)

I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for 2012-2015 blev der afsat 67 mio. kr. til at styrke indsatsen over for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Indsatsen skal bestå af tre regionale centre, som skal samle og koordinere den allerede eksisterende indsats på området, og sikre landsdækkende hjælp til målgruppen. Til gengæld er der skåret kraftigt ned på støtten til de øvrige centre.

 

De regionale centre bygger oven på den allerede eksisterende praksis og viden på området. Centrene betjener kun borgere fra egen region og placeres således:

 

København: Region Øst: Det tidligere Støttecenter mod Incest og Albahus sammenlægges til et nyt center CSM Øst

Endvidere skal tilbuddet om psykologbehandling via Psykologordningen videreføres af det nye Center for Seksuelt Misbrugte øst (CSM øst).

http://www.csm-ost.dk

 

Aarhus: Et nyt center CSM Midt Nord oprettes i Aarhus hvori Christinecenteret indgår. Ny hjemmeside er under opbygning :

www.csm-midtnord.dk

 

Odense: Det eksisterende Incestcenter Fyn får tilført flere ressourcer og sammenlægges administrativt med CSM Center for seksuelt misbrugte til CSM Syd.

www.incestcenterfyn.dk

 

De øvrige centre eksisterer stadig, men under træg økonomi da flere ikke længere får midler til drift.

 

Settlementet

Er blevet gjort opmærksom på dette gratis tilbud vedr. terapi (ikke kun overgrebsrelateret) om psykologhjælp i Kbh. til mennesker uden lønindtægt.

 

Tilbuddet indeholder:

 

◦ Et individuelt samtale/kropsterapiforløb på 10 gange hos en af rådgivningens frivillige terapeuter.

 

◦ Sensetikøvelser - opmærksomhed på åndedræt og grounding på små hold.

 

Den psykologiske rådgivning består af 1 ansat og en gruppe frivillige terapeuter.

 

Læs mere på dette link:

 

http://www.settlementet.dk/index.php/radgivning/psykologiskraadgivning

 

Liva Rehab, Frederiksberg

LivaRehab – Center for behandling og rehabilitering af kvinder blev i 2011 etableret af den frivillige organisation LIVA – Forening mod skadevirkninger af prostitution med det formål at skabe et helhedsorienteret og tværfagligt behandlingstilbud til kvinder, som enten har været/ er i prostitution, udsat for vold, seksuelt misbrug eller udnyttelse.

 

Centeret tilbyder et skræddersyet forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Dette unikke behandlingstilbud omfatter bl.a. socialrådgivning, arbejdsmarkeds- og uddannelsesvejledning, coaching i forandring og identitet, gældsrådgivning, psykolog- og lægesamtaler, undervisning i relevante fag og kunsteriske udfoldelser.

 

Hvis du er interesseret i at deltage i et forløb hos LivaRehab kan du:

 

-Kontakte LivaRehab på tilf 53 71 61 01 og 53 71 61 02 eller mail på advice@livarehab.dk

 

-Kontakte din sagsbehandler på dit lokale jobcenter

 

-Kontakte din brobygger på Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

 

LivaRehab, Dronningens vej 4, st. 2000 Frederiksberg.

Telefon nr. 53 71 61 00

mail: flora@livarehab.dk

 

Læs mere på:

 

http://www.livarehab.dk/?page_id=635

 

Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Gentofte

Centret varetager ambulant behandling af personer over 18 år med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Det drejer sig om angst- og tvangslidelser(OCD), depressioner, belastnings- og tilpasningsreaktioner, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt senfølger efter incest. Centret har intet akut beredskab.

 

Stolpegårdsvej 20

2820 Gentofte

 

Telefon: 3864 5300

Fax: 3864 5353

Email: PCStolpegaard@regionh.dk

 

http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykoterapeutisk+Center+Stolpegard/

 

Kvinderådgivningen Brunhilde, København

I Brunhilde tilbydes kvinder over 18 år gratis samtaleforløb på 10 individuelle samtaler. Tilbudet gælder fortrinsvis for kvinder, der ikke har økonomi til selvbetalt terapi. Rådgiverne er alle psykologstuderende på sidste del af uddannelsen.

 

Kvinderådgivningen kan kontaktes telefonisk onsdage 15 - 16 på tlf. 3314 2828. Kan du ikke ringe i dette tidsrum, er du velkommen til at indtale en besked på deres telefonsvarer, hvor du oplyser dit navn og telefonnummer.

 

Adressen er:

 

Kvinderådgivningen Brunhilde

Kvindehuset

Gothersgade 37, 1

1123 København K

 

http://www.kvinderaadgivning.dk/

 

Joan Søstrene, København

Rådgivningen er for kvinder der har været udsat for vold, voldtægt, incest eller sexuel chikane. Du kan møde op personligt i rådgivningen, du kan ringe til dem eller sende en mail. Deres rådgivning er gratis, og både du og rådgiveren er anonyme. Samtalerne tager udgangspunkt i din aktuelle situation, og i taler sammen om de muligheder, du har for at forbedre den. Det kan dreje sig om både psykologiske, juridiske og sociale problemer og du kan regne med at blive mødt med forståelse og accept.

 

Telefonisk og personlig rådgivning:

 

Mandag og torsdag kl. 18 - 20.30

 

Tlf. 33 14 74 84

 

mail@joan-søstrene.dk

 

http://www.joan-soestrene.dk/

 

KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, Hellerup

 

KRIS er først og fremmest for voksne, der er blevet udsat for incest og andre seksuelle overgreb i barndommen, men hvis du er under 18 år, er du også meget velkommen til at ringe. KRIS kan hjælpe, hvad enten man er kristen, muslim eller ikke tænker så meget over Gud.

 

En særlig målgruppe for KRIS er mennesker, der er blevet udsat for overgreb i en menighed. KRIS arbejder på et kristent grundlag, og alle KRIS-terapeuter er uddannede i eller er under uddannelse i den psykoterapeutiske metode fra ISARPAC.

 

http://kris-dk.dk/

 

Støttecentre til voksne (Bornholm)

 

Samværdshuset på Rønne, Bornholm

Denne frivillige forening har bl.a. selvhjælpsgrupper og netværksgrupper, bisidderhjælp og følge-ud-hjælp.

 

http://www.samvaerdshuset.dk/index.html

 

Voldtægt

Information til voksne, der er blevet udsat for et seksuelt overgreb.

 

http://www.voldtaegt.dk

 

Støttecentre Fyn

 

CSM-Fyn

Center for Seksult misbrugte tilbyder rådgivning og vejledning til mennesker, der har været udsat for incest, seksuelt misbrug eller seksuel krænkelse. Centret tilbyder individuelle samtaler eller gruppeforløb samt telefonisk rådgivning.

 

De frivillige kan være dig behjælpelig med at afklare din situation - at du måske for første gang i dit liv tør fortælle din historie. Personalet er ikke behandlere, men er trænet i at vejlede og rådgive dig, så du får mulighed for at arbejde på at få et bedre liv.

 

http://csm-fyn.dk/

 

Støttecentre Jylland

 

Lokalafdelingen Hjælp Voldsofre Nord, Aalborg

Hjælp Voldsofre har en lokal-afdeling i Aalborg, hvor de mødes på udvalgte onsdage. Alle ofre for vold, voldtægt, incest m.m. er velkomne til hyggeligt og uforpligtende samvær i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

 

Kontakt Sarah Kruse på tlf. 20 11 66 12 for mere information. Jeg har talt med hende og hun er meget sød og behagelig.

 

Læs mere på dette link:

 

http://voldsofre-nord.dk/​index.php?d=4&s=

 

Joan-Søstrene Aarhus

Gratis og anonym rådgivning. Et overgreb sætter dybe spor i sindet. Så dybe, at man kan komme til at leve i skyggen af de ubehagelige minder resten af livet.

 

Joan-Søstrene giver støtte, hjælp og råd til enhver kvinde over 18 år, der har været udsat for incest, vold, voldtægt, sexchikane eller trussel om vold.

 

Læs mere på deres hjemmeside

 

http://www.joan-soestrene8000.dk/index.php?id=1

 

FrejaCentret Esbjerg

FrejaCentret i Esbjerg tilbyder bl.a. gratis rådgivning til ofre og pårørende, terapi (individuel/gruppe), bisidder-funktion m.m.

 

FrejaCentret har telefontid mandag til onsdag fra kl. 13 - 15. Her kan du ringe og få en aftale: Tlf. 75129997 eller 75167441

 

NB! Har du det rigtig skidt, er der hele døgnet rundt mulighed for at ringe udenfor telefontiderne. Ring blot til FrejaCentret på tlf.: 75 12 99 97 og få henvisning til kontaktnummer.

 

http://www.freja-center.dk/

 

Cisem

Center for incestramte og seksuelt misbrugte kvinder og mænd (også voldtægt) samt deres pårørende. Centret ligger i Nørresundby og yder også anonym telefonrådgivning på tlf. 20 66 01 50. Der tilbydes gruppeterapi, samvær med andre misbrugte, støttende samtaler, vejledning, støtte og omsorg, terapiweekender m.m.

 

http://www.cisem.dk/

 

Aabenraa Selvhjælp

Dette frivillige center tilbyder bl.a. samtalegrupper til seksuelt misbrugte. Læs mere om deres aktiviteter og tilbud på hjemmesiden.

 

http://aabenraa-selvhjaelp.dk/

 

KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, Herning & Århus

KRIS er først og fremmest for voksne, der er blevet udsat for incest og andre seksuelle overgreb i barndommen, men hvis du er under 18 år, er du også meget velkommen til at ringe. KRIS kan hjælpe, hvad enten man er kristen, muslim eller ikke tænker så meget over Gud.

 

En særlig målgruppe for KRIS er mennesker, der er blevet udsat for overgreb i en menighed. KRIS arbejder på et kristent grundlag, og alle KRIS-terapeuter er uddannede i eller er under uddannelse i den psykoterapeutiske metode fra ISARPAC.

 

http://kris-dk.dk/

 

Voldtægt

Information til voksne, der er blevet udsat for et seksuelt overgreb.

 

http://www.voldtaegt.dk

 

Støttecenter Fæøerne

 

KRIS

KRIS på Fæøerne rådgiver seksuelt misbrugte.

 

http://kris.fo/

 

Tilbage til oversigten over links

©2010-2017 Pernille Gyldensøe

All rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Pernille Gyldensøe