Rørgræs giver gode forhold for dyr

Rørgræs, på latin phalaris arundinacea, er en type sumpgræs, der vokser i fugtig jordbund. Den er typisk at spotte i kanten af blandt andet vandløb, åer og søer, og den findes i hele Danmark, med undtagelse af Læsø. Du kan dog også se rørgræs anlagt som store, flydende rørgræs-øer, der flyder rundt på vandet, og disse er gode til at give skygge og minimere bølger i vandet, hvilket er til stor gavn for vanddyr. Rørgræs er en taknemmelig plante, der er let at etablere, og kan vokse i mange forskellige vejrforhold, men tager nogle år om at vokse frem. Den er vigtig for vand og vandlevende dyr, da den er med til at rense vandet og holde vandkvaliteten oppe. Men også fugle, især de fugle, der ruger ved jorden, søger rørgræs, da de bruger det til at skjule deres reder i. Dette betyder også, at vil man så rørgræs, bør man så det i rækker med afstand imellem, så fugle og vildt kan færdes der.

En del af græsfamilien

Rørgræs er en del af græsfamilien, hvilket også tydeliggøres i plantens navn. Det er en høj, flerårig plante, med småaks i spidsen med en enkelt blomst hver. Småaksene adskiller den fra tagrør, som den ellers minder meget om. Planten bliver omkring to meter høj. Rørgræs danner tætte bestande og har grove, brede og ru blade med tandet skedehinde. Rørgræs er et indenlandsk græs, og dyrkes ofte som prydplante under navnet båndgræs, som ofte er at finde på kirkegårde, hvor det har en symbolsk betydning for menneskets liv. Her er bladene hvidstribede.

Rørgræs vokser bedst i fugtig jordbund med masser af næring, og foretrækker store, lyse og åbne voksesteder at udfolde sig i. Rørgræs går også under navne som rørflen, reed canary grass og canarygrass.